Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile
Pentru măsurarea implementării țintei 10.2 au fost aleși un număr de cinci indicatori pentru fiecare dimensiune a dezvoltării durabile (socială, mediu și economică), care să prezinte progresul României în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și care au corespondent în setul de indicatori de dezvoltare durabilă european. Analizele indicatorilor sunt realizate de către Institutul Național de Statistică în cadrul proiectului "România Durabilă" (SIPOCA 613).

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.