Comparație RO-UE
    Pilonul social se referă, în termeni largi, la politicile publice care sprijină problemele sociale. SNDDR prin pilonul social este construită în jurul cetățeanului și prezintă un cadru de gândire care odată însușit de cetățean va crea premisele formării unei societăți mai echitabile, definită prin echilibru și solidaritate, capabilă de a face față schimbărilor la toate nivelurile sale (globale, regionale, naționale), inclusiv scăderii demografice înregistrată în România, bazată pe valori morale, diversitate culturală și etnică, care va duce la o societate durabilă. Pilonul social al dezvoltării durabile are ca principal beneficiar populația, iar țintele și indicatorii care o caracterizează pun bazele creării unui cadru de gândire incluziv, care conduce la formarea unei societăți echitabile, în care justiția și pacea socială devin mediul prielnic acestor manifestări. În 13 din cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă sunt abordate aspecte specifice domeniului social folosind 112 indicatori: ODD1, ODD2, ODD3, ODD4, ODD5, ODD6, ODD8, ODD9, ODD10, ODD11, ODD12, ODD16 și ODD17.

 

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.