Comparație RO-UE
    Pilonul economic al Dezvoltării Durabile are la bază nevoia de garantare a unei creșteri economice pe termen lung de care să beneficieze cetățenii României. Primii ani de la aderarea României la UE au marcat o creștere dinamică a economiei românești, justificând asumarea unor obiective strategice și ținte intermediare ambițioase. Însă criza economică și financiară din 2008-2009 și criza pandemică din 2020 au afectat puternic România, conducând la reducerea produsului intern brut și a veniturilor populației. Cele două crize globale au scos în evidență o seamă de vulnerabilități structurale și funcționale persistente care impun resetarea unor priorități, cu mobilizarea corespunzătoare a resurselor bugetare proprii și utilizarea rațională a fondurilor alocate României prin actualul și viitorul cadru financiar multianual ale UE.

 

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.